• Odwiedziło nas: 503857 osób
  • Do końca roku: 221 dni
  • Do wakacji: 29 dni
Czwartek, 2018-05-24
Imieniny:
Joanny, Zdenka

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowahttp://kepasport.pl/wydarzenie/2-bieg-w-pogoni-za-liskiem/#1457622850444-83e83370-9c4b

Informacja do obowiązujących umów 
 
 W związku z wejściem w życie w dniu 12 kwietnia uchwały Nr XXV/420/2018
 Rady Gminy Lisia z mocy prawa uległy rozwiązaniu dotychczas funkcjonujące 
 umowy cywilnoprawne. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych ustalenie wysokości opłaty
 za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 
 przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. 

 W związku z powyższym nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów
publicznych przedszkoli umów cywilnoprawnych z rodzicami, 
określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.Wobec powyższego wysokość
 opłaty za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego 
ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, iż dochodzenie należności budżetowych 
z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Dzień Czytania Poezji

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; Jednakże gdy cię długo nie oglądam, Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; I tęskniąc sobie zadaję pytanie: Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu, W myśli twojego odnowić obrazu? Jednakże nieraz czuję mimo chęci, Że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie powtarzam pytanie: Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Dzień Czytania Poezji
czytaj więcej