• Odwiedziło nas: 510732 osób
  • Do końca roku: 191 dni
  • Do wakacji: -1 dni
Sobota, 2018-06-23
Imieniny:
Albina, Wandy

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa
 

 

Informacja do obowiązujących umów 
 
 W związku z wejściem w życie w dniu 12 kwietnia uchwały Nr XXV/420/2018
 Rady Gminy Lisia z mocy prawa uległy rozwiązaniu dotychczas funkcjonujące 
 umowy cywilnoprawne. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych ustalenie wysokości opłaty
 za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 
 przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. 

 W związku z powyższym nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów
publicznych przedszkoli umów cywilnoprawnych z rodzicami, 
określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.Wobec powyższego wysokość
 opłaty za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego 
ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, iż dochodzenie należności budżetowych 
z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Każdy z nas słyszał o legendarnym żeglarzu i odkrywcy jakim był Vasco da Gama. Jako pierwszemu człowiekowi na świecie udało się pożeglować z Europy do Indii, opływając Afrykę dookoła, dzięki czemu powstał nowy morski szlak handlowy.

Rocznica powrotu Vasco da Gamy z wyprawy do Indii
czytaj więcej