• Odwiedziło nas: 510403 osób
  • Do końca roku: 193 dni
  • Do wakacji: 1 dni
Czwartek, 2018-06-21
Imieniny:
Alicji, Alojzego

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa
 

 

Informacja do obowiązujących umów 
 
 W związku z wejściem w życie w dniu 12 kwietnia uchwały Nr XXV/420/2018
 Rady Gminy Lisia z mocy prawa uległy rozwiązaniu dotychczas funkcjonujące 
 umowy cywilnoprawne. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych ustalenie wysokości opłaty
 za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 
 przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. 

 W związku z powyższym nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów
publicznych przedszkoli umów cywilnoprawnych z rodzicami, 
określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.Wobec powyższego wysokość
 opłaty za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego 
ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, iż dochodzenie należności budżetowych 
z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Dzień Zaskakujących Podarunków

Dzisiaj masz okazję do podarowania komuś prezentu tak niezwykle oryginalnego, że zostanie zapamiętany na całe życie. Ten niepowtarzalny moment, kiedy ktoś otwiera pudełko przewiązane kokardą i w jego oczach pojawiają się iskierki typu "wow"... bądź kiedy ktoś u kogo mieszkaliśmy, w ramach podziękowania otrzymuje od nas bukiet z ananasem - symbolem gościnności... Prezenty nie mogą nudzić, a sztuki zaskakiwania można się nauczyć.

Dzień Zaskakujących Podarunków
czytaj więcej