Rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia

w Gminnym Przedszkolu w Łukowej

2023/2024

     

       RAMOWY ROZKŁAD DNIA - DZIECI 5-, 6-LETNIE


7:30
– 8.00 Zabawy dowolne (tematyczne, konstrukcyjne, wynikające z zainteresowań

                   dzieci, swobodna twórczość plastyczna ). Rozmowy kierowane na tematy            

                   zgodne z zainteresowaniami dzieci .

8.00 – 8.30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy dydaktyczne, integracyjne,            

                   wspomagające rozwój społeczno- emocjonalny. Rozmowy kierowane. Praca 

                    indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz  z dzieckiem

                    zdolnym (PPP). Zabawy  wspomagające rozwój umysłowy i mowę dziecka,

                    rozwijające zainteresowania  otaczającym światem. (zajęcia ze specjalistami)                             Zabawy z językiem angielskim.8.30 – 9.10 Muzyczne poranki lub ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe,

                    Przygotowanie do śniadania

9.10 – 9.40 Śniadanie


9.40 – 10.40 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zorganizowane zajęcia z całą grupą                   w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i                                 

                       ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.40 – 12.15
Spacery, zabawy dowolne i zorganizowane na świeżym powietrzu.
                       (zabawy ruchowe i zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych).                              Drugie śniadanie. Zajęcia z religii.

12.15– 12.30 Przygotowanie do obiadu.

12.30-13.00 Obiad

13.00 – 14.00
Odpoczynek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury 

                      dziecięcej lub czytanie fragmentów książek. Zabawy wspomagające rozwój 

                      umysłowy i mowę  dziecka, rozwijające zainteresowania otaczającym

                      światem. Spacer środowisk przyrodniczych. Samodzielna zabawa dzieci- 

                      podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale

                      nauczyciela. Zabawy dowolne w sali, swobodna twórczość plastyczna.                                   

                     (zajęcia ze specjalistami)

14.00– 14.15 Przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30 Podwieczorek


14.30 – 15.00
Praca indywidualna z dzieckiem lub grupą dzieci. Zabawy wspomagające     

rozwój umysłowy i mowę dziecka, rozwijające zainteresowania otaczającym  światem. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.                       

                       Zabawy dowolne  w sali (tematyczne, konstrukcyjne, wynikające z         

                       zainteresowań dzieci), swobodna  twórczość plastyczne. Rozchodzenie się                 

                       dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - DZIECI 5,4-LETNIE


7:45 – 8.00 Schodzenie się dzieci- (stosowanie zabiegów higienicznych-mycie rąk)

Zabawy dowolne (tematyczne, konstrukcyjne, wynikające z zainteresowań dna twórczość plastyczna ). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci . Zabawy z językiem angielskim.

8.00 – 8.30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy dydaktyczne, integracyjne,            

                   wspomagające rozwój społeczno- emocjonalny. Praca 

                    indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz  z dzieckiem

                    zdolnym (PPP). Zabawy  wspomagające rozwój umysłowy i mowę dziecka,

                    rozwijające zainteresowania  otaczającym światem. (zajęcia ze specjalistami)


8.30 – 9.10 Muzyczne poranki lub ćwiczenia poranne. Przygotowanie do  śniadania  -                         czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.10 – 9.40 Śniadanie

9.40 – 10.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zorganizowane zajęcia z całą grupą       w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych      zgodnie z tematyką zajęć.

10.45 – 12.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania             sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków–doskonalenie czynności). Zabawy     swobodne w ogrodzie, zajęcia  ruchowe, zabaw tropiące, wycieczki i spacery –             poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu       przedszkola.  Drugie śniadanie. Zajęcia z religii.

12.15– 12.30
Przygotowanie do obiadu.Czynności  higieniczne i  samoobsługowe. Praca         dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.          

12.30 – 13.00
Obiad. Realizacja założeń  programowych w zakresie prawidłowego       posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy         stole, dbałość o zdrowie.

13.00 – 13:45 Odpoczynek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury

dziecięcej lub czytanie fragmentów książek. Zabawy wspomagające rozwój umysłowy i mowę dziecka, rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Samodzielna zabawa dzieci- podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkiem udziale nauczyciela. Zabawy dowolne w sali, swobodna twórczość plastyczna.(zajęcia ze specjalistami)


 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - DZIECI 4,3-LETNIE

 

6:15–8.00– Schodzenie  się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi,          zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów        dzieci.  zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy dydaktyczne, integracyjne,            

                   wspomagające rozwój społeczno- emocjonalny. Zabawy grupowe według    pomysłu nauczycieli lub dzieci.

 

8.30–9.00– Muzyczne poranki lub ćwiczenia poranne. Realizacja założeń programowych         z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o       zdrowie. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności            higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy z językiem angielskim.

 

9.00–9.30– Śniadanie

 

9.30–10.00 – Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z      tematyką zajęć.

 

10.00–10.30– Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

10.30–12.00– Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania             sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków –doskonalenie czynności). Zabawy    swobodne   w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery –            poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu       przedszkola. Zabawy dowolne w sali, swobodna twórczość plastyczna Samodzielna zabawa dzieci- podejmowanie różnorodnych form działania przy          niewielkim udziałem  nauczyciela. Drugie śniadanie. Zajęcia z religii.

 

12.00-12.20– Przygotowanie do  obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.       Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

 

12.20- 13.10 Obiad. Realizacja założeń programowych w  zakresie prawidłowego         posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy         stole, dbałość o zdrowie.  

13.10–13.40– Odpoczynek poobiedni– przy muzyce relaksacyjnej , słuchanie bajek          terapeutycznych.

13.40-14.20 Zabawy grupowe według pomysłów dzieci lub nauczycieli (z       wykorzystaniem zabawek, książek, gier, materiałów plastycznych) spacery   połączone z obserwacją przyrodniczą

14:20 – 14:30 - Przygotowanie do podwieczorku

14:30 – 14:45 - Podwieczorek

14:45 – 16:15-  Zabawy dowolne w sali, swobodna twórczość plastyczna, gry i zabawy    ruchowe przy muzyce , rozmowy z rodzicami.(zajęcia ze specjalistami)          pożegnanie dzieci.        

 

 

 

 

 

 

 

W CIĄGU CAŁEGO DNIA ZWRACANIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA ZACHOWANIE

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA DZIECI.