Procedury COVID - 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze względu na zwiększony reżim sanitarny,
proszę o szczegółowe zapoznanie się z procedurami COVID – 19 
zamieszczonymi na stronie przedszkola
oraz o bezwzględne zastosowanie się do nich .
    Proszę o zapoznanie się przesłanymi Państwu oświadczeniami,
podpisanie ich,  a następnie zwrot do przedszkola 
do piątku 8 maja do godziny 14.00
(do skrzynki przy wejściu do przedszkola  lub przesłanie scanu  podpisanego oświadczenia na adres gplukowa@lisiagora.pl ) .
      Proszę o zgłaszanie do każdego piątku,  do godz. 12.00  
pobytu dziecka  na kolejny tydzień.
 Jest to możliwe za pośrednictwem: osobiście, telefonicznie lub mailowo.
       Proszę o precyzyjne określenie
godzin pobytu dziecka w przedszkolu  (od - do),
wynikających z pracy zawodowej rodziców.