• Odwiedziło nas: 520356 osób
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa
 

 


Informacja do obowiązujących umów 
 
 W związku z wejściem w życie w dniu 12 kwietnia uchwały Nr XXV/420/2018
 Rady Gminy Lisia z mocy prawa uległy rozwiązaniu dotychczas funkcjonujące 
 umowy cywilnoprawne. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych ustalenie wysokości opłaty
 za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 
 przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. 

 W związku z powyższym nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów
publicznych przedszkoli umów cywilnoprawnych z rodzicami, 
określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.Wobec powyższego wysokość
 opłaty za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego 
ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, iż dochodzenie należności budżetowych 
z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Dzień Herbaty

茶 - takim znakiem zapisuje się wyraz "herbata" w Chinach. Polska nazwa herbata to zbitka pochodząca od łac. herba thea (gdzie pierwszy wyraz herba oznacza „zioło”, a drugi - thea - jest zlatynizowaną postacią chińskiej nazwy rośliny, z której przyrządzany jest napar, bez którego, z kolei, większość nie wyobraża sobie śniadania, kolacji, czy popołudniowego relaksu. 

Dzień Herbaty
czytaj więcej