• Odwiedziło nas: 510400 osób
  • Do końca roku: 193 dni
  • Do wakacji: 1 dni
Czwartek, 2018-06-21
Imieniny:
Alicji, Alojzego

ETAPY ROZWOJU MOWY

Jesteś tu: » Strona startowa » Logopeda » ETAPY ROZWOJU MOWY

ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKA

 

           Prawidłowa mowa jest rezultatem kilkuletnich doświadczeń czerpanych przez dziecko z częstych kontaktów werbalnych z dorosłymi.

Te wzorce, z jakimi spotyka się dziecko, kształtują jego wymowę.Dla rozwoju mowy charakterystyczna jest ekstensywność. Proces przyswajania języka trwa kilka lat i dokonuje się w różnym tempie. Większość dzieci rozwija się tak, że danemu wiekowi odpowiada określony stan rozwoju psychofizycznego, a wiec i mowy.

 


Prawidłowo rozwijająca się mowa dziecka daje następujący obraz: 


1.   Dziecko 3-letnie rozumie kierowane do niego wypowiedzi, o ile dotyczą one jego wcześniejszych doświadczeń. Potrafi spełniać polecenia, odpowiada na pytanie o swoje imię. Próbuje wykonywać codzienne czynności według podanej instrukcji słownej. Buduje kilkuwyrazowe zdania. Formy gramatyczne już występują, choć jest jeszcze wiele form niewłaściwych. Dziecko prawidłowo wymawia następujące głoski: [a/o/e/y/i/ą/ę/p/p`/m/m`/b/b`/f/f`/w/w`/t/d/n/ń/l/l`///ś/ź/ć/dź/k/k`/g/g`/ch/i/u], choć w trudnych grupach spółgłoskowych występuje często opuszczanie lub zamienianie danych głosek innymi dźwiękami. Głoski [s/z/c/dz] bywają jeszcze wymawiane jako [ś, ź, ć, dź], choć zdarza się artykulacja prawidłowa. Często natomiast [sz, ż, cz, dż] występują jako [ś, ź, ć, dź], zaś [r] jako [l,j].

 

2.  Dzieci 4-letnie rozumieją wyrażenia przyimkowe i wykonują polecenia je zawierające. Potrafią rozróżnić kolory. Odpowiadają na wiele pytań, np. co robi, gdy jest mu zimno albo gdy jest głodne. Dziecko potrafi mówić o przeszłości i przyszłości, a więc wybiega poza czas teraźniejszy. Wiele jest jeszcze form agramatycznych. Czterolatek zadaje bardzo dużo pytań, wykazuje ogromna chęć porozumiewania się. W mowie powstaje bardzo wiele neologizmów. Wymowa jest coraz bardziej dokładna. Głoski [s/z/c/dz] powinny już brzmieć twardo. Czasem pojawia się już prawidłowe [r] i [sz/z/cz/dż], ale poprawne jest też zastępowanie ich odpowiednio przez [l/s/z/c/dz].


3.  U dziecka 5-letniego zanikają nieprawidłowości gramatyczne. Doskonali się wymowa- wszystkie głoski powinny już brzmieć poprawnie (ustalenie się wymowy kończy się ok. 6. r.ż.). Dziecko wypowiada się uwzględniając kolejność zdarzeń, zależności, buduje wielozdaniowe opowiadania. Nie tylko rozumie, ale potrafi też wyjaśnić znaczenie słów.