Ważna Informacja dla Rodziców!!!

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW!!!

 

     Organ Prowadzący zobowiązał przedszkole do wprowadzenia czytników rejestrujących pobyt dziecka w przedszkolu. W związku z powyższym Rodzice dzieci będą w obowiązku zakupienia ,, Kart pobytu dziecka” Koszt 1 karty wynosi15 zł. 

    Karta będzie służyła dziecku przez wszystkie lata pobytu w przedszkolu ( karty będą imienne). W przypadku kiedy dziecko jest odbierane przez kilka osób, kartę należy przekazać osobie aktualnie odbierającej lub zakupić dodatkową

    (informację o zakupie dodatkowej karty, prosimy przekazać do dnia 9.XII.2020 r). 

    Rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu będzie obowiązkowa z dniem 04.01.2020 r.

Czytnik znajduje się w szatni przedszkolnej. Rodzic przyprowadzając dziecko odbija kartę i odbierając wykonuje tą czynność ponownie. W przypadku nie odbicia opłata za przedszkole automatycznie nalicza się za cały dzień. 

 

 INFORMACJA O POSIŁKACH

 

    W miesiącu grudniu (do dnia 11.XII jest możliwość zmienienia deklaracji dotyczącej posiłków).Jeśli rodzic zadeklaruje, że dziecko spożywa 3 posiłki to opłata jest pobierana za 3- w przypadku kiedy dziecko jest odebrane wcześniej I nie zjada podwieczorku to również opłata jest naliczona. 

    W dniach 1-2 luty otrzymacie Państwo kody do platformy e-dziecko po zarejestrowaniu się, będzie możliwość podglądu historii pobytu dziecka w p-lu. 

    Do dnia 5 każdego miesiąca należy wpłacić pieniądze na subkonto indywidualne dla  każdego dziecka ( nr konta będzie wyświetlał się po zalogowaniu na platformie) 

     Od lutego, nie będzie można wpłacać pieniędzy intendentce w przedszkolu.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny

                                                     146788-127