,,Klub Małego Wolontariusza"

 „KLUB MAŁEGO WOLONTARIUSZA”

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

                                                                               Jan Paweł II 

             My także pragniemy dzielić się z innymi swoim czasem i bezinteresownie pomagać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia.

Klub małego wolontariusza  ma za zadanie uczyć dzieci wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat.

Cały rok będziemy prowadzić różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących. 

            Pragniemy przekazywać dzieciom tę prawdę, że uśmiech drugiego człowieka i satysfakcja z ofiarowania komuś pomocnej dłoni jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU: 

 • Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 • Kształtowanie postaw prospołecznych,
 • Rozwijanie empatii i tolerancji,
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • Kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności,
 • Budowanie tradycji przedszkola zgodnie z założeniami programu wychowawczego,
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi,
 • Rozwijanie zainteresowań,
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach, 

 

OBSZARY DZIAŁANIA: 

 • Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko przedszkolne, środowisko poza przedszkolne (lokalne/ gminne/ ogólnopolskie/ międzyanrodowe)

 

ŚRODOWISKO PRZEDSZKOLNE: 

 • zbiórki zabawek, słodyczy, kwesty,
 • akcje tematyczne,

 

ŚRODOWISKO POZAPRZEDSZKOLNE: 

 • Współpraca z: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lisiej Górze , osobami prywatnymi i instytucjami z tereniu gminy Lisia Góra  i nie tylko,
 • Lokalne akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje,  stowarzyszenia i osoby prywatne
 • Udział w akcjach o charakterze ogólnopolskim
 • Udział w akcjach o charakterze międzynarodowym

 

REALIZOWANE ZADANIA 

 • Przybliżenie dzieciom idei wolontariatu podczas realizowania poszczególnych akcji
 •  Poznanie obszarów pomocy,
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu,
 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej przedszkola,
 • Zachęcanie dzieci i rodziców do działań w Wolontariacie Przedszkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli,
 •  Udział w Finale WOŚP,
 • Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska przedszkolnego i lokalnego.
 • Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy,
 • Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią i GOPS w Lisiej Górze 

 

STRUKTURA KLUBU WOLONTARIUSZA 

 1. Na czele klubu wolontariusza stoi opiekun koła wolontariatu  p. Katarzyna Skrzek, p. Danuta Skorupa
 2. W każdej grupie przedszkolnej działają członkowie wolontariatu:-wychowawcy grup, tj:

- gr. ,, Misie"- p. Paulina Stochmal

- gr. ,Jeżyki"- p. Danuta Skorupa

- gr. ,,Pszcółki"- p. Katarzyna Bryła