Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Przewodnicząca - 

 

             Zastępca -     

 

             Skarbnik - 

             Sekretarz- 

 

Członkowie Rady